بدون توقف – قسمت 4

قسمت چهارم مجموعه برنامه بدون توقف با حضور استاد حسن رحیم پور ازغدی پیرامون مسائل انقلاب اسلامی، شکاف بین نسلی در سال های پس از انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، تحولات پس از انقلاب، چرایی ایجاد انقلاب اسلامی در ایران و پیش فرض های بوجود آمدن انقلاب در ایران